Sylwia Mielczarek

Aktywistka, działaczka, animatorka, doradca, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania trójsektorowych partnerstw współpracy, a także coach, moderator i negocjator w razie potrzeby. Skuteczna w działaniu, wypełniająca swoją życiową misję pomagania innym i kreowania lepszej rzeczywistości, nie bojąca się pracy i wyzwań, wrażliwa na niesprawiedliwość, ludzką krzywdę i odpowiedzialność pokoleniową. Obecnie mocno zaangażowana w kwestie ochrony klimatu, próbując stworzyć koalicję na rzecz neutralności klimatycznej Ziemi Kłodzkiej 2030 – szczególnie bliskie są jej tematy związane z transformacją energetyczną poprzez zaangażowanie obywateli w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zamykanie obiegu w gospodarce poprzez współdzielenie.

Ekologiczna Akademia Kobiet to dla mnie odkrycie i doskonalenie samej siebie w wyborowym towarzystwie mądrych i zaangażowanych klimatycznie kobiet. Ekologiczna Akademia Kobiet to też czerpanie z wiedzy i umiejętności uczestniczek ale też ekspertek zaangażowanych w program, za co bardzo jestem wdzięczna i dziękuję, że mogłam brać w tym czynny udział z nadzieją, że to jeszcze nie jest koniec.”