Marta Ślipek

W 2019 roku dowiedziała się, jakie zagrożenia niesie ze sobą zmiana klimatu. Postanowiła zająć się rozwiązaniem tego problemu w skali, która była dla niej możliwa. Jako studentka założyła swoją organizację na Politechnice Wrocławskiej, której celem była edukacja studentów w zakresie globalnego ocieplenia. Aktualnie jest aktywistką miejską działająca w największym ruchu miejskim we Wrocławiu – Akcji Miasto oraz Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu. Zajmuje się głównie tematami związanymi z adaptacją miasta do zmiany klimatu. Prowadzi podcast „Akcja Miasto”. Jest zainteresowana zrównoważonym rozwojem biznesu oraz ESG. Zawodowo skupia się na rozwoju w zarządzaniu. 

EAK pokazło mi jak może wyglądać szczere siostrzeństwo, akceptacja i zrozumienia w aktywiźmie. Dodatkowo relacje nawiązane w projekcie mocno wpłynęły na moje zaangażowanie w aktywizm i to dzięki nim jestem dzisiaj w tym miejscu.”