Magda Matuszewska

Działa jako aktywistka klimatyczna oddolnych ruchów opartych na samoorganizacji, siostrzeństwie i szacunku do Wszystkich Istot. Doświadczona w akcjach bezpośrednich Obozu dla Klimatu i intersekcjonalnego kolektywu Wilczyce. Aktualnie zadedykowana odkrywaniu nowej mapy aktywizmu związanej z przetransformowaniem wewnętrznego ognia zmiany w twórczą energię. Realizuje projekty rozwojowe i warsztaty dotyczące dynamiki władzy i seksualności w kontekście kryzysu społecznego i środowiskowego. Jest prezeską stowarzyszenia Osada Możliwości i współzałożycielką projektu OSADA Centrum Regeneratywnego Życia – wspólnoty intencjonalnej, której misją jest głęboka eksploracja i radykalna transformacja stylu życia w drodze do regeneratywnej kultury, w ramach których bada i praktykuje trzy nierozłączne aspekty regeneratywnego życia: odbudowę ekosystemu, pogłębianie wspólnoty i rozwój wewnętrzny człowieka. Z miłością i klarownością stwarza przestrzeń do ewolucji. Ufa, że już teraz możliwy jest świat w którym człowiek żyje kolektywnie w głębokim połączeniu z Naturą. Jest tu by wspierać to co żywe.

Dla mnie Ekologiczna Akademia Kobiet to przestrzeń spotkania się osób, które łączy troska o Planetę realizowana na wiele różnych sposobów. To zobaczenie się w różnorodnych strategiach działania z życzliwością i wzajemnym wsparciem. To inkluzywny proces dzielenia się i uczenie od siebie nawzajem. To wreszcie miejsce złapania oddechu i zaopiekowania się sobą.”