Katarzyna Kierzek-Koperska

Ekonomistka, doradca podatkowy, menadżerka, polityczka, fundatorka Fundacji EkoPOZytywni, ambasadorka na rzecz Paktu Klimatycznego przy Komisji Europejskiej, aktywistka społeczna w kwestii zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. Przez 20 lat jako przedsiębiorczyni zdobyła umiejętność podejmowania odważnych wyzwań. W latach 2018-2020 jako wiceprezydentka Miasta Poznania odpowiedzialna była min. za ochronę środowiska i tam rozpoczęła swój aktywizm klimatyczny. Obecnie jako menadżerka spółki Samorządu Województwa Wielkopolskiego zarządza finansami publicznymi udzielając wsparcia MŚP i samorządom na rozwój. Jest propagatorką zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 celów ONZ, który uważa za kompletny program rozwoju świata, dotykający wszystkich obszarów życia.

EAK to projekt zbudowany dla kobiet i to daje mu przewagę nad innymi, podobnymi projektami. Aby skierować nasz świat na ścieżkę rewitalizacji i poszanowania bioróżnorodności, potrzebna jest ogromna wrażliwość i wyzbycie się egoizmu społecznego. My kobiety posiadamy takie cechy, musimy je tylko w sobie odnaleźć