Joanna Machowska

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorka społecznościowa w Fundacji Rzecz Społeczna i ekspertka ds. sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Od pięciu lat współpracuje z grupami wolontariuszy i aktywistów, a obecnie wspiera grupę mieszkańców Rudy Śląskiej. Trenerka, facylitatorka i coach zaangażowana w edukację na temat relacji człowieka z naturą oraz dobrostanu psychicznego.

Jako Ślązaczka i córka hutnika zafascynowana tematem tożsamości śląskiej i badaczka śląskiego etosu pracy. Szuka balansu pomiędzy zachowaniem dziedzictwa kulturowego a współtworzeniem nowego rozdziału w historii Śląska.

Uczestniczka projektu „Fundusze dla Klimatu – sieć doradców NGO” organizowanego przez OFOP oraz animatorka Ruchu „Laudato Si”.

W Ekologicznej Akademii Kobiet doświadczyłam wsparcia, utulenia i empatii. Potrafimy się tu nawzajem inspirować, dzielić pomysłami i motywować do działania, ale również dawać sobie pozwolenie na odpoczynek, regenerację i wyciszenie.