Agata Kuźmińska

Partnerka Społeczna procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Z zawodu planistka przestrzenna (ze specjalnością rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich). Wcześniej związana z Pracownią Miejską w Koninie, gdzie odpowiedzialna była za opracowanie długoterminowej analizy rozwoju i przyszłości miast z użyciem metody foresightu (z silnym uspołecznieniem procesu). Na kanwie tych doświadczeń zaangażowała się w transformację regionu węglowego i powęglową przyszłość Wielkopolski Wschodniej, koncentrując swoją uwagę na wymiarze społecznym transformacji, oddolnego inicjowania procesu, nawiązywania relacji i współpracy międzysektorowej i dbaniu o udział w dialogu wszystkich interesariuszy, wszystko to z najwyższą dbałością o wysoką wartość merytoryczną. Brała udział w przygotowaniu regionalnych fiszek projektowych zgłoszonych do Komisji Europejskiej w ramach Platformy Regionów Węglowych w Procesie Transformacji i uczestniczy w pracach lokalnych grup roboczych ds. opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (grupa z zakresu wyzwań społecznych).

Akademia dała mi przede wszystkim wspaniałą grupę sióstr! Jest nas wiele, kobiet działających z sercem na rzecz przyrody, zwierząt, ludzi i przyszłości i ta grupa pozwoliła mi połączyć się z nimi. Dzięki temu zbudowała się grupa, która jest wspierająca i kibicująca każdej z nas oddzielnie i wszystkim razem i to jest wspaniałe. Poznawanie się i budowanie silnej więzi w atmosferze zaufania i wspólnego dążenia do rozwoju była wspaniałą przygodą.