O nas

Projekt Ekologiczna Akademia Kobiet jest realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Fundacja Rzecz Społeczna działa od 2015 roku. Naszym celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw i grup działających na rzecz swojej społeczności i środowiska przez organizowanie społecznościowe, kampanie społeczne i edukację obywatelską. Swoją działalność koncentrujemy w szczególności na wzmacnianiu kobiet, ochronie klimatu i działaniach obywatelskich. Z naszych projektów korzystają lokalni liderzy, osoby nie mające doświadczenia, ale chcące zrobić coś ważnego dla siebie i innych, przedstawiciele biznesu oraz NGO z całej Polski.

„Idea Ekologicznej Akademii Kobiet powstała na bazie doświadczeń naszej Fundacji. Pokazuje one, że chociaż kobiety stanowią zdecydowaną większość osób pracujących na rzecz zmiany społecznej, to na przykład podczas tematycznych konferencji naukowych są już w mniejszości. To zjawisko możemy obserwować w szczególności w działaniach mających na celu ochronę klimatu, gdzie zagadnienia takie jak energetyka czy górnictwo wydają się być typowo męską domeną. W ramach projektu chcemy wzmocnić kobiety działające dla środowiska czy klimatu, by czuły, że ich głos jest niezbędny i ważny” – Dagmara Kubik, Prezeska Fundacji Rzecz Społeczna