O projekcie

Ekologiczna Akademia Kobiet to projekt stworzony dla działających na rzecz ochrony klimatu kobiet z regionów górniczych. Stanowi przestrzeń wzajemnego wsparcia, wspólnej edukacji i realizacji przedsięwzięć mających na celu dbałość o środowisko i ekologię.

Głos kobiet w kontekście zapobiegania zmianom klimatu i promowania sprawiedliwej transformacji jest nadal zarówno mało słyszalny, jak i mało słuchany, zaś odejście od węgla i zielony zwrot w Polsce bez udziału i głosu kobiet nie będzie transformacją sprawiedliwą. Dlatego zależy nam na wzmacnianiu roli, widoczności oraz wpływu aktywistek i liderek klimatycznych i ekologicznych (a co za tym idzie – także innych kobiet).

Jesienią 2019 roku Fundacja Rzecz Społeczna w ramach grantu otrzymanego z Fundacji im. Heinricha Bölla przeprowadziła pilotażową, pierwszą edycję projektu Ekologiczna Akademia Kobiet. Wzięło w niej udział 11 aktywistek z Górnego Śląska i Wielkopolski. Projekt bazował na spotkaniach badawczych przeprowadzonych przez Fundację im. Heinricha Bölla, podczas których zdiagnozowano potrzeby liderek społecznych i klimatycznych z obu regionów. Działania projektowe – zgodnie z ujawnionymi potrzebami – obejmowały dwudniowe grupowe spotkanie warsztatowo-rozwojowe, wizytę studyjną w odkrywkowych okolicach Konina, superwizje w małych grupach i konsultacje indywidualne.

W drugiej edycji, która rozpoczęła się z początkiem roku 2020 i była kontynuacją działań pilotażowych w szerszym wymiarze i dłuższej perspektywie, wzięło udział 12 aktywistek z województw śląskiego i wielkopolskiego. W ramach tej edycji zrealizowałyśmy między innymi zajęcia warsztatowe i prelekcje z zakresu energetyki, sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, prawa w obszarze ochrony klimatu czy kompetencji miękki takich jak komunikacja w silnie patriarchalnej rzeczywistości. Uczestniczki Ekologicznej Akademii Kobiet zdobyły także kompetencje z wykorzystania narzędzi online w organizowaniu się, przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu, budowania mediów społecznościowych. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne na terenie Śląska – w Dolinie Bawole Serce oraz Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w Bystrej.

Trzecia edycja Ekologicznej Akademii Kobiet odbyła się w 2021 roku, rozszerzyła zasięg projektu na teren całej Polski. W ramach podjętych działań uczestniczkom zaproponowano eksperckie sesje szkoleniowe i warsztatowe dotyczące klimatu, energetyki i sprawiedliwej transformacji oraz — co najważniejsze — o roli kobiet w tym wszystkim! Odbył się kurs organizowania społecznościowego, czyli metody, która pozwala budować silne i skuteczne społeczności dokonujące istotnych zmian. Uczestniczki miały również możliwość uczestnictwa w superwizjach grupowych oraz dostęp do indywidualnych konsultacji i doradztwa, w tym wsparcia psychologicznego i superwizji indywidualnej.

W roku 2022 w ramach EAK nie zorganizowano rekrutacji nowych uczestniczek, a postawiono na rozwój i sieciowanie dotychczasowych absolwentek Akademii. Czwarta edycja skupiona była wokół zjazdu odbywającego się w dniach 28-30 października, w ramach której uczestniczki wymieniały się wiedzą i doświadczeniami z działań klimatycznych, które zajmują je w codziennym życiu. Warsztaty przygotowane zostały przez absolwentki dla swoich koleżanek, co sprawiło, że kolejny raz grupa kobiecych aktywistek ekologicznych miała okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale i odetchnąć w przyjaznej atmosferze siostrzeństwa i zrozumienia.

O nas

Projekt Ekologiczna Akademia Kobiet jest realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Fundacja Rzecz Społeczna działa od 2015 roku. Naszym celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw i grup działających na rzecz swojej społeczności i środowiska przez organizowanie społecznościowe, kampanie społeczne i edukację obywatelską. Swoją działalność koncentrujemy w szczególności na wzmacnianiu kobiet, ochronie klimatu i działaniach obywatelskich. Z naszych projektów korzystają lokalni liderzy, osoby nie mające doświadczenia, ale chcące zrobić coś ważnego dla siebie i innych, przedstawiciele biznesu oraz NGO z całej Polski.

Idea Ekologicznej Akademii Kobiet powstała na bazie doświadczeń naszej Fundacji. Pokazuje one, że chociaż kobiety stanowią zdecydowaną większość osób pracujących na rzecz zmiany społecznej, to na przykład podczas tematycznych konferencji naukowych są już w mniejszości. To zjawisko możemy obserwować w szczególności w działaniach mających na celu ochronę klimatu, gdzie zagadnienia takie jak energetyka czy górnictwo wydają się być typowo męską domeną. W ramach projektu chcemy wzmocnić kobiety działające dla środowiska czy klimatu, by czuły, że ich głos jest niezbędny i ważny.

– Dagmara Kubik, Prezeska Fundacji Rzecz Społeczna

Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką zieloną fundacją polityczną, która działa w ponad 60 krajach poprzez 32 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia. Przedstawicielstwo w Polsce prowadzi projekty w obszarach Energia & Klimat, Demokracja & Prawa Człowieka, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna. Celem Fundacji jest wzmacnianie demokracji i praw człowieka, zwiększanie partycypacji obywatelskiej oraz promowanie długofalowej, zrównoważonej modernizacji społeczno-ekonomicznej w oparciu o trwały i sprawiedliwy rozwój oraz czyste środowisko. Wspólne, europejskie wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna są zarówno tematem, jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji, w tym partnerskich biur w Pradze, Paryżu, Waszyngtonie, Brukseli i centrali w Berlinie.

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

Telefon: +48 22 44 01 333
e-mail: pl-info@pl.boell.org
FB: @boell_pl
TT: @Boell_PL
www: pl.boell.org

Projekt Ekologiczna Akademia Kobiet pozwala usłyszeć ważny głos kobiet w kontekście transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem regionów węglowych w Polsce. Środowiska dyskutujące o przyszłości energetyki zdominowane są przede wszystkim przez męskich ekspertów i aktywistów. Jest to bardzo zawężona perspektywa. Bez udziału kobiet, stanowiących połowę społeczeństwa, dyskusje te skazane są na porażkę, bowiem transformacja energetyczna i rozmowa o niej uda się tylko, jeżeli spojrzymy na nią z perspektyw wszystkich grup społecznych. Ekologiczna Akademia Kobiet pozwala wybrzmieć kobiecej perspektywie. Zaangażowanie się w projekt przez Fundację im. Heinricha Bölla wpisuje się w misję i zasady, jakimi kieruje się nasza organizacja, w szczególności demokrację płci oraz wzmacnianie roli i pozycji kobiet, aktywistek klimatycznych i ekologicznych. Uczestnictwo w akademii umożliwiło działaczkom wzajemne wzmocnienie, wsparcie i wymianę wiedzy poprzez warsztaty, spotkania rozwojowe, wzajemną superwizję i indywidualne spotkania doradcze. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i zakończył sukcesem, dlatego planowana jest jego kontynuacja.

– Joanna Maria Stolarek, Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla

Klimatywistki

Alicja Zdziechiewicz

Imielin, śląskie

Miłka Stępień

Konin, wielkopolskie

Halina Kantor

Mikołów, śląskie

Agata Otrębska

Katowice, śląskie

Agata Kuźmińska

Konin, wielkopolskie

Beata Błażejczak-Kleczewska

Kalisz, wielkopolskie

Katarzyna Hromek

Katowice, śląskie

Magdalena Krysińska-Kałużna

Konin, wielkopolskie

Asia Rippel

Katowice, śląskie

Katarzyna Bizacka

Tychy, śląskie

Anita Kupniewska

Katowice, Śląskie

Anna Miczka-Klosa

Katowice, Śląskie

Agata Tannenberg-Ratajczak

Wrocław, dolnośląskie

Agnieszka Stefaniak-Zubko

Sosnowiec, śląskie

Ewa Nowak

Nowy Targ, małopolskie

Joanna Machowska

Chorzów, śląskie

Justyna Mędrala

Kraków, małopolskie

Katarzyna Kierzek-Koperska

Poznań, wielkopolskie

Magda Matuszewska

Prosinko, zachodniopomorskie

Marta Ślipek

Wrocław, dolnośląskie

Olga Salbert

Bytom, śląskie

Sylwia Mielczarek

Lądek-Zdrój, dolnośląskie

Jeśli potrzebujesz kontaktu do którejś z klimatywistek, napisz do nas!

Kontakt

Anna Szterleja-Pawlińska
Koordynatorka projektu Ekologiczna Akademia Kobiet
Tel.: +48 694 761 050
E-mail: anna@rzeczspoleczna.pl